About

danger11

Welkom bij “Slavernij.wordpress.com.

Openbaring 13:16-18 zal op deze site de nodige aandacht krijgen:

“En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is wijsheid: wie verstand heeft berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens en zijn getal is zes honderd zes en zestig.”

Deze eeuwenoude profetie uit het Nieuwe Testament begint in onze tijd steeds meer gestalte te krijgen en staat op het punt om vervuld te worden, naast de overigens vele andere Bijbelse Profetieen die we voor onze ogen zien voltrekken, o.a aardbevingen, overstromingen, hongersnoden, extreme weersomstandigheden, valse messiassen, social oproer en onrust, oorlogen en geruchten van oorlogen, enz.

Deze beruchte tekst geeft aan dat er in het laatst der dagen, de tijd waarin wij nu leven, er een werelddictatuur zal opkomen onder leiding van de antichrist, die erop uit zal zijn om iedere wereldburger hem te aanbidden als god en te voorzien van een merkteken, zonder waarmee niemand kan kopen of verkopen.
Ieder, niemand uitgezonderd, die dit merkteken aanneemt zal onherroeplijk voor eeuwig van God gescheiden zijn zonder maar een enkele kans op vergeving.

Openbaring 14:9-12:

9 En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt,10 die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap, die ongemengd is toebereid in de beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en van het Lam.11 En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt.”

Dit is de keiharde werkelijkheid die op deze wereld afkomt.
De mensheid zal in een periode van 7 jaar (Daniels laatste Jaarweek) in totale slavernij worden gebracht. Vandaar de naam ‘slavernij.wordpress.com

Dit merkteken is op het moment van schrijven nog niet bekend maar is technisch alleen in onze tijd haalbaar. We houden op dit Blog de technologische ontwikkelingen/technieken die kandidaat zouden kunnen zijn voor dit merkteken in de gaten.

Verder constateren wij dat door o.a de huidige crisis en al maar meer overheidsbezuinigingen wij steeds meer slaaf worden van de Overheid.
Mensen, vooral uitkeringerechtigden, worden gedwongen om tegen steeds minder loon te werken en zijn dus vogelvrij verklaard. Ook dit zal hier de nodige aandacht krijgen.
De verwachting is dat de huidige financiele crisis steeds verder zal escaleren, er steeds meer onrust zal ontstaan en er meer opstanden wereldwijd zullen uitbreken. Dit zal vrijwel zeker, al of niet in combinatie met o.a (burger)oorlogen en natuurrampen, leiden tot een totale collapse van het huidige financiele systeem. Uit de komende chaos zal een wereldleider te voorschijn komen die de huidige wereld en vooral het huidige financiele systeem zal hervormen en het merkteken van het beest zal invoeren hoewel het natuurlijk niet zo zal worden genoemd.

Bedrog en misleiding zullen tot aan het eind de boventoon voeren en het is zeer aan te raden om zo dicht mogelijk bij het Woord van God te blijven om zo te ontsnappen aan het huidige en komende bedrog.

22 juni 2013

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s